Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
(forbrukerkjøp)


Generelt:

Leveranser fra medlemsbedrifter i NT skjer i henhold til lov av 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp, samt de presiseringer som fremgår av disse salgs- og leveringsbetingelsene. 

Antall, tekniske spesifikasjoner, farge m. v. som fremkommer av ordrebekreftelse (eller tilbud dersom ordrebekreftelse ikke foreligger) legges til grunn for leveransen. Kjøper må derfor kontrollere ordrebekreftelsen/tilbudet nøye. Leveransen anses å være i overensstemmelse med avtalen dersom den er i henhold til ordrebekreftelse/tilbud, og reklamasjoner aksepteres ikke på dette grunnlag.

 

Selgers tilbud:

Selgers tilbud er bindende i 30 dager fra tilbudets dato. Sluttsum er oppgitt inklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter. 

 

Ordrebekreftelse/endring av bestilling:

Kunde er selv ansvarlig for å påse at ordrebekreftelse/tilbud/tegninger er i samsvar med kundens krav. Dette gjelder både planløsning, mål etc.

N. Eggedal Hyttemøbel as er ikke leverandør av produkter av gass og kunden er selv ansvarlig for at tegning og tilbud er i tråd oppfyller de krav som gjelder ved bruk av slike produkter, for eksempel komfyr, kjøleskap, ventilator etc. Kunde er også selv ansvarlig for å kontrollere om tegning/tilbud er i tråd med de regler som gjelder ved plassering inntil peis o.l. og er selv ansvarlig for at ubrennbart materiale benyttes der dette kreves mellom ildsted og innredning. Ved kjøp av hvitevarer fra annen leverandør er kunde selv ansvarlig for å påse at disse passer til de varer som leveres av N Eggedal Hyttemøbel og at de spesifikasjoner og regler for den spesifikke hvitevaren overholdes. 

Av produksjonstekniske årsaker anses ordren som bekreftet om intet annet er gitt beskjed om innen påfølgende arbeidsdag klokken 13.00 etter at ordrebekreftelsen er mottatt. Ordre kan etter dette ikke avbestilles uten at det på forhånd er avtalt med N. Eggedal Hyttemøbel as. Alle endringer skal meddeles selger skriftlig per epost. Foretas endringer senere enn nevnte tidspunkt, plikter kjøper å betale alle omkostninger som følge av endringen.

Vi gjør oppmerksom på at bilder av innredning fritt kan benyttes av N. Eggedal Hyttemøbel as med mindre kunde motsetter seg dette.

  

Leveringstid:

N. Eggedal Hyttemøbel as har en leveringstid på fire til tolv uker, avhengig av sesong, ordrereserve og størrelsen på bestillingen. Ved sesongtopper kan leveringstiden være lenger.  Leveringstiden begynner ikke å løpe før N Eggedal Hyttemøbel har mottatt alle opplysninger om mål, farger og øvrige spesifikasjoner. Disse skal foreligge i skriftlig form og bekreftes.

  

Bindende bestilling:

Ordren anses som bekreftet om intet annet er gitt beskjed om innen påfølgende arbeidsdag klokken 13.00 etter at ordrebekreftelsen er mottatt. Ordre kan etter dette ikke avbestilles uten at det på forhånd er avtalt med N. Eggedal Hyttemøbel as.

  

Betalingsbetingelser:

Der det av tilbud/ordre fremkommer forskuddsbetaling skal dette være innbetalt og registrert hos oss senest innen 5 dager fra bestillingsdato om leveringstid skal kunne garanteres. Ved forsinket betaling kan dette medføre endring av leveringstiden. Gjenstående del av beløpet betales kontant før levering og eventuell montering finner sted. Dersom det er avtalt kredittkjøp og kjøpesummen ikke er betalt i tide, plikter kjøper å betale forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

  

Levering/risikoens overgang:

Pris gjelder fritt levert på avtalt leveringsadresse, med mindre annet er spesifisert i tilbud. Kjøper må sørge for kjørbar og eventuelt brøytet vei for lastebil fram til egnet losseplass, snuplass, samt personell til å ta imot varene. Levering anses skjedd når varene er losset av bilen og risikoen går samtidig over på kjøper. Lagring av varene på byggeplass/bolig, transport fra losseplass og inn i bygget, internt på byggeplassen/i boligen og håndtering i forbindelse med montering skjer for kjøpers ansvar og risiko. Legitimasjon kreves før varene overleveres.

Har kunden bestilt innbæring/montering av produkter har han/hun selv ansvar for å beskytte gulv, vegger, med mer. På grunnlag av HMS-krav er våre transportører pålagt å beholde godkjent verneutstyr som skotøy på.

Ved montering, som skal utføres av N. Eggedal Hyttemøbel as, skal aktuelt rom hvor montering skal skje, herunder tilhørende adkomstvei, være ryddig og uten hindringer for monteringen. Overholdes ikke dette er N. Eggedal Hyttemøbel as ikke ansvarlig for skader som følge av dette. Kunden er selv ansvarlig for de kostnader eventuell retting måtte medføre. Kjøper må sørge for kjørbar og eventuelt brøytet vei for lastebil fram til losseplass nær innbæringssted.

Kontroll av varen/reklamasjon:

Kjøper plikter å kontrollere varene nøye ved mottakelsen/etter montering, herunder blant annet at antall, størrelse, farge og type stemmer med følgeseddel. Kjøper plikter likeledes å kontrollere varene for synlige skader/mangler. Eventuelle anmerkninger må oversendes selger straks, og senest innen klokken 16.00 neste arbeidsdag. For reklamasjon vises det til forbrukerkjøpsloven § 27.

N. Eggedal Hyttemøbel as presiserer at alle våre produkter er håndverkkvalitet. Dette inkluderer at det kan forekomme avvik individuelt fra del til del, da hvert enkelt element er unikt. Synlige kvister kan forekomme på heltre malt furu, og anses ikke som mangel. Alle elementer laget av heltre vil kunne svelle eller krympe ved endringer i luftfuktighet. Det er kundens ansvar å sørge for at luftfuktighet og romtemperatur holdes innenfor normale variasjoner. Det samme gjør seg gjeldende ved oppmaling av heltrefronter. 

N. Eggedal Hyttemøbel as understreker at matt maling er vanskeligere å tørke av og holde rent, og vi anbefaler maling med 30 glans på innrending i rom som kan være utsatt for skitt og merker.

Ved oljing/beising av heltre innredning kan sluttresultatet avvike noe fra fargeprøve avhengig av treets struktur og farge. Videre at det kan forekomme nyanseforskjeller på de ulike lamellene grunnet ulik trestruktur i materialene. 

  

Leveringsforskyvning fra kjøper:

Dersom leveringen utsettes etter ønske/krav fra kjøper, har selger rett til å kreve betaling for varene på opprinnelig avtalt leveringstidspunkt. Risikoen for varene går samtidig over på kjøper. Kjøper plikter å betale rimelig lagerleie for den perioden varene står hos selger utover opprinnelig avtalt leveringstid, samt alle dokumenterte ekstrakostnader leveringsforskyvningen medfører. For øvrig vises til forbrukerkjøpsloven § 60.

  

Mangler:

Dersom den leverte varen har mangel har selger rett til å foreta retting eller omlevering etter reglene i forbrukerkjøpsloven § 29. Dersom omlevering er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader i forhold til omlevering, står han fritt til å utbedre mangelen i stedet.

Skader som følge av feil/mangelfull montering eller ufagmessig behandling er ikke N Eggedal Hyttemøbels ansvar, og anses ikke som mangel.

 

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn